+84 236 396 1777
vn
 • en
 • kr
 • BREEZE BAR

  QUẦY BAR HỒ BƠI HƯỚNG VƯỜN PHỤC VỤ CÁC MÓN NHẸ VIỆT NAM

  • Vị trí: Khu vườn

  • Sức chứa: 50 khách

  • Giờ phục vụ: 11:00 - 24:00

  Trang chủ

  Phòng

  Điện thoại

  Chat